увидел сие чудо в газете
Маркетологи освоили арифметику