– Андрей Андреич?
– Да.
– Весна 89-го?
– Да.
– Парк Горького, очередь на колесо обозрения?
– Да!
– Сам козёл безрогий!!!