Просто у нас в стране нет песка, щебня, гравия и битума. Но зато наша страна богата лесом.