Ребят, мне много солнца вредно, через полчасика разбудите