Источники: http://www.fresher.ru/2013/06/13/nazad-v-budushhee-kogda-skazki-stanovyatsya-yavyu/ http://kanobu.ru/articles/vpered-v-buduschee-368836/
Почему 2015-й из «Назад в будущее» почти сбылся