В продолжение http://pikabu.ru/story/shkolnitsu_izbili_svertniki_5104987